img-relleupime-web-1

La continuïtat del negoci és l’objectiu principal de tots els empresaris, tot i que, sovint, el nostre dia a dia no ens permet desenvolupar i preparar un Pla de Continuïtat de Negoci. Amb PIMEC i RelleuPime,  identifica i prepara les diverses situacions que poden afectar la continuïtat del teu Negoci o Empresa. 

PROGRAMA

Acompanyament als empresaris, i famílies o resta de participants, en les fases de RelleuPime:

• Planificació: Diagnosi i disseny del full de ruta.
• Preparar el successor: Formació, habilitats, actitud i valors, coneixement de l’empresa.
• Traspàs: El moment idoni, resistència al canvi, comunicació interna i externa.
• Retirada: Professionalització, un dia després, un nou lideratge.

Dissenyar un pla per assegurar la continuïtat i executar les accions de manera personalitzada.

Veure programa

XARXA

 

Ajuntaments col·laboradors, troba el teu!