HomePrograma RelleuPime

Programa RelleuPime

EL PROGRAMA RELLEUPIME

RelleuPime és un programa d’acompanyament que pretén donar suport en la successió de l’activitat del negoci, abastant aspectes estratègics i jurídics, de manera que cap negoci hagi de tancar.

És una oportunitat per organitzar, de forma anticipada, un relleu de la manera òptima a les persones més adequades i en el temps necessari.

El procés de relleu requereix assessorament i assistència estratègica i jurídica, així com mentoria per garantir la unitat, l’harmonia, els valors empresarials i/o fundacionals. El relleu és un dels processos més complexos en la vida de l’empresari i es pot realitzar en diferents escenaris:

 • L’empresari té una opció de successió dins de la família
 • L’empresari no té opció de successió dins de la família i necessita plantejar un traspàs del negoci que podrà ser:
  • En l’àmbit de l’empresa (equip directiu) – Manage By Out
  • Venda/traspàs a tercers. 

PLA DE TREBALL

Des de PIMEC t’acompanyem en el procés de relleu del negoci, aportant:

 1. Una metodologia de treball en cadascuna de les etapes del relleu.
 2. El suport estratègic, fiscal i jurídic que es pugui necessitar.
 3. Suport territorial gràcies a la xarxa de 19 seus, delegacions i oficines de PIMEC arreu del territori català.
 4. Assistència en la identificació, aproximació i, si s’escau, negociació amb candidats a successors del negoci.
 5. La provada professionalitat i experiència, com a agent social més representatiu que som, del nostre dia a dia treballant amb pimes de tot el territori i sectors, i la necessària confidencialitat en tot el procés, i entre tots els agents involucrats.
 6. La personalització del servei, tenint en compte les particularitats de cada cas, i la situació personal i professional de cada persona empresària.

EXECUCIÓ DEL PROGRAMA. OPCIONS

No existeix un format estàndard, cada cas necessita un tractament personalitzat on cal tenir en compte tots els aspectes i actors.

És per aquest motiu que oferim un DIAGNÒSTIC GRATUÏT per a identificar l’escenari en què l’empresa/empresari vol plantejar el seu relleu.

A partir d’aquí es plantejaran diferents opcions:

 1. Pre-Relleu: Diagnosi, Mapping d’opcions i anàlisi 360º, amb sessions individuals, material didàctic, tallers i activitats experiencials, i document final de conclusions.
 2. Protocol Familiar i implantació d’un pla de successió: Projecte individualitzat per preparar el document de Protocol, coaching, formació i suport en la implementació.
 3. Continuïtat del negoci: Quan l’empresari no disposa d’una successió familiar, s’ha de plantejar un pla de continuïtat del negoci que es podrà concretar en:
  • Relleu intern. Management By Out. Sovint la millor solució per a la continuïtat d’una empresa passa per persones que avui formen part de la companyia. Metodologia de treball, suport estratègic, fiscal i jurídic tant a l’empresari com a la/es persona/es que l’adquireixen.
  • Relleu Extern. Venda del negoci/Fons de comerç. Quan la millor forma de capitalitzar el fons de comerç desenvolupat al llarg de la vida activa de l’empresari és la venda del negoci, aquest procés s’ha de gestionar des de la seva planificació fins a la venda final.

Totes les opcions, i els serveis derivats, són exclusives per a socis de PIMEC.

Excepte per a la primera opció – Pre-Relleu –, amb un termini definit en 15 h i preu tancat, la resta d’opcions es desenvoluparan segons la dedicació individual requerida i el preu individual pactat.

Excepte per a la primera opció – Pre-Relleu –, merament estratègica i a càrrec del departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, la resta d’opcions comptaran amb l’execució dels departaments CEF i Jurídic de PIMEC.

 

T’HI POTS ACOLLIR!

Qualsevol que sigui la tipologia, sector o mida de la teva empresa, responem a les teves necessitats per assegurar el futur i la continuïtat del negoci, dissenyant i executant un pla a mida.

Tenim una metodologia pròpia i contrastada amb més de centenars d’empreses que ens ha posicionat com a especialistes en el relleu empresarial i l’empresa familiar. No hi ha entitats similars a nosaltres que ofereixin aquest servei i, més enllà de la consultoria, acompanyem en l’assessorament i l’execució.